Zde najdete videa, která ukazují výrobu a dávkování CDS - čistší a mnohem snesitelnější formy MMS, kterou vyvinul Andreas Kalcker, španělský spolupracovník Jima Humbla.

CDS je název pro Chlorine Dioxide Solution a jedná se o rozpuštěný chlordioxid (účinná látka z MMS) v pitné vodě.

CDS nepracuje stejně jako MMS. A je jedno zda jde o CDS nebo tzv. CDS2 !  Potvrzeno Jimem Humblem a Kerri Riverou

Jak si CDS vyrobit doma si můžete prohlédnout na videu českého spolupracovníka Jima Humbla zde:

 Youtube smazala všechny videa s tematikou MMS a CDS !

CDS2

POZOR !!!    Česká specialita, takzvané CDS2 které je mnohými prohlašováno za nejčistší formu CDS vyrobené chemickou cestou, je ve skutečnosti nejvíce znečištěné.

Nepoužívejte CDS2 !

Pokud si vyrábíte CDS doma, použijte jako aktivátor kyselinu chlorovodíkovou, nebo lépe kyselinu citrónovou. Je paradox, že kyselina citrónová, ze které je MMS nejvíce znečištěné, naopak produkuje nejčistší oxid chloričitý který je nejvíce vhodný pro výrobu CDS. Zastánci CDS2 slepě nevidí, že aktivátor s názvem hydrogensíran sodný je absolutně nevhodný. Tento fakt byl potvrzen dvěma špičkovými chemiky, kterí jsou příznivci CDS !

Údajně probíhající reakce vodných roztoků chloritanu sodného a hydrogensíranu sodného:
5 NaClO2 + 4 NaHSO4 ———> 4 ClO2 + NaCl + 4 Na2SO4 + 2 H2O

Takto ovšem probíhat nemůže, protože v kyselém prostředí musí nejprve vzniknout kyselina chloritá - HClO2 a ta se následně rozkládá na ClO2, ale i na celou řadu dalších produktů.
Skutečná reakce vypadá následovně:
4NaClO2 + NaHSO4 ———> Na2SO4 + HClO2 + 2NaClO3 + NaCl
 
Rozklad kyseliny chlorité pak takto:
5 HClO2 ———> 4 ClO2 + H3O+ + Cl- + H2O
8 HClO2 ———> 6 ClO2 + Cl2 + 4 H2O
3 HClO2 ———> 2 ClO2 + HClO + H2O
 
Produktem reakce chloritanu a hydrogensíranu je tedy ClO2, ale také chlorečnan (vliv při používání MMS z HGS), chlór, kyselina chlorovodíková a kyselina chlorná. Následně se rozkládá i kyselin chlorná.